Házirend

Az Önök biztonsága és felhőtlen szórakozása érdekében, kérjük figyelmesen olvassák el a Győri Vízi  Élménypark és Gyógyfürdő – továbbiakban Komplexum -hatályos Házirendjét!

I. Általános rendelkezések

1. A Komplexum bármely szolgáltatásának megvásárlásával a Vendég a Házirendben foglaltakat  tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Munkatársainak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a Vendégeink kulturált és magas színvonalú kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről.

3. A vonatkozó egészségügyi rendelkezéseknek megfelelően biztosítjuk a medencék vizeinek  hatóságilag előírt minőségét:

4. A Komplexum szolgáltatásait csak érvényes jegy ellenében – mindenki saját felelősségére – veheti igénybe. A Komplexum területén zónás beléptető rendszer működik, a szolgáltatást igénybe vevő  köteles az adott zónához érvényes jeggyel rendelkeznie, ennek megszegése esetén a Komplexum  elhagyására szólíthatják fel Munkatársaink az érintett Vendéget

II. Nyitvatartás, jegykiadás, fizetésre vonatkozó információk

1. A Komplexum nyitvatartásának ideje a Vendégek részére jól látható módon és helyen kifüggesztve megtalálható a Főépületben, illetve a web: www.rqvizielmenypark.hu, facebook: https://www.facebook.com/rqvizielmenypark felületeken.

2. A pénztár nyitvatartása megegyezik a Komplexum nyitvatartási idejével. A Vendégeknek a  szolgáltatásban érintett területeket zárás előtt legkésőbb 15 perccel, a Komplexumot pedig a zárás  időpontjával egyezőleg kell elhagyniuk.

3. A szolgáltatásaink díjszabása a Recepcióknál jól látható helyen és olvasható módon kifüggesztve  találhatóak. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

4. A Komplexum recepcióján a belépőjegyek, szolgáltatások készpénzben, bankkártyával, Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP Kártya), valamint érvényes, a Komplexum szolgáltatásaira igénybe vehető Ajándékutalvánnyal fizethetők meg. Ajándékutalvánnyal történő fizetéskor készpénzt, különbözeti  utalványt nem tudunk visszaadni, kiállítani. A bankkártyás fizető terminálokkal kapcsolatban felmerülő átmeneti üzemzavarokért nem vállalunk felelősséget.

5. Bankkártyával, SZÉP Kártyával kifizetett, lemondott szolgáltatásért készpénzt nem térítünk vissza.

6. Bankkártyával, SZÉP kártyával, ajándékutalvánnyal való fizetési szándékát, vagy áfás számla igényét kérjük, hogy előre jelezni szíveskedjenek!

7. A megvásárolt váltott jegytípus csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet megváltották.  A belépőjegy csak egyszeri belépésre jogosít!

8. A Komplexum által biztosított kedvezmények egyéb akcióval, promócióival nem vonhatók össze, az  ajándékutalványok készpénzre nem válthatók át. A lejárati időn túli ajándékutalványok/bérletek érvényüket vesztik. Hosszabbításra csak orvosi igazolás bemutatása ellenében, a betegség  időtartamának intervallumáig van lehetőség.

9. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

Mozgáskorlátozott parkoló igazolványt a jogosultság igazolására nem áll módunkban elfogadni. A  kedvezmény a kísérő személyre nem vonatkozik.

10. Jegykiadás előtt Munkatársunk meggyőződik arról, hogy a kért jegyfajtára a Vendég, illetve a vele  lévő személyek jogosultak-e. Erre vonatkozóan a Vendégnek hitelt érdemlően igazolnia kell a  jogosultságát a szolgáltatás igénybevételére. Ha a Vendég nem igazolja a jogosultságát, a szolgáltatás  igénybevételét a kedvezmény nélküli jegytípus díjszabása szerint köteles megfizetni.

11. Vendéglátóegységeinkben DEBIT (a beléptető óra memóriájába előre kifizetett és feltöltött  pénzérték) rendszer szerint tudnak fizetni és/vagy bankkártyával, SZÉP kártyával.

DEBIT feltöltési lehetőségek

Az órára feltöltött összeggel való fizetésre a Komplexum használatának időtartama alatt, a Komplexum  helyszínein üzemelő kereskedelmi egységekben van lehetőség. A vásárlás a kereskedelmi egységeknél a fizető terminálok segítségével történik.

Reklamációt csak a pénztáraknál, a feltöltést, azaz a tranzakciót követően fogadunk el, ha az eltérés  egyértelműen megállapítható. A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!

Egyenleg ellenőrzése

Az órák egyenlege lekérdezhető a kijelölt feltöltő pontokon, és ellenőrizhető a vásárlásról kapott  bizonylaton. A látogató az órához kapcsolódó egyenleggel kapcsolatosan, véglegesnek és irányadónak  fogadja el a Fürdő adatbázisát és kimutatásait.

A feltöltött, de nem elköltött összeget lehetőségük van visszakérni a befizetés módjával megegyezően. Ezt a kijelölt Vendéglátó egységek kivételével:

12. Műszaki problémák, üzemzavar, Vendégek által okozott káresemény – pl. vízszennyezés, vis major  esetén a Fürdő a kártérítés felelősségét kizárja, megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a  szolgáltatás díját a Fürdő nem téríti vissza. Az üzemidőt a Komplexum arra jogosult vezetője ezen  esetekben megváltoztathatja, a szolgáltatásokat és/vagy azok egy részét szüneteltetheti. Rendkívüli  medence zárás esetén (bombariadó, vihar, higiéniai okok stb.) a Vendégek a medencét kötelesek  haladéktalanul elhagyni.

13. Telt ház esetén a Fürdő a jegyeladást és a szolgáltatások árusítását átmenetileg felfüggesztheti.

III. Fürdőszolgáltatással kapcsolatos rendelkezések

1. A gyermekek 14 év alatt csak szülői felügyelet mellett, vagy nagykorú (+18. életévét betöltött személy) felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a Komplexum területén és kizárólag a felnőtt felelősségére és annak állandó felügyelete mellett használhatják a Fürdő szolgáltatásait.

2. Gyógymedencéinket a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) Korm.  rendelet szerint, 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe, az igénybevétel  céljától függetlenül. A gyógyvízben tartózkodás ajánlott időtartama a medencéknél elhelyezett  információs táblákon kerül feltüntetésre - egészséges fürdőzőkre vonatkozik - az ajánlott időtartam  túllépésének veszélyét a fürdővendég viseli. Gyógyvíz használatának ellenjavallatai: akut (heveny)  gyulladásos megbetegedések; lázas állapot; akut és krónikus fertőző betegségek; rosszindulatú  daganatos betegségek; súlyos szívbetegségek, ritmuszavarok, magas vérnyomás, súlyos vérképzőszervi  betegség; súlyos vérszegénység; súlyos máj- és vesebetegségek; központi idegrendszeri  megbetegedések; epilepszia; hirtelen fellépő ájulási rohamok; tüdőasztma; gyakori rohamok; fertőző,  gyulladásos bőrbetegségek; kiterjedt, nyílt sebek; széklet- és vizelettartási zavarok; terhesség;  alkoholos befolyásoltság vagy tudatmódosító szerek. A további szolgáltatásainkat (pl. medencék,  csúszdák, szaunavilág, játszóterek stb.) érintő információkat, korlátozásokat az adott helyszínen jól  látható helyen kifüggesztett információs táblákon tüntetjük fel, azokat kérjük figyelembe venni és  betartani szíveskedjenek.

3. Gyermekcsoport csak felelős kísérővel tartózkodhat a Komplexum bármely területén.

4. Nem szobatiszta gyermekek számára a speciális úszónadrág, vagy úszópelenka és fürdőnadrág/fürdőruha együttes használata, valamint az úszópelenka rendszeres cseréje kötelező. Ennek biztosítása érdekében kérjük a Komplexum Bababarát helységet használni szíveskedjenek!

5. Súlyosan mozgáskorlátozott, vakok és gyengénlátók, önellátásra nem képes személy/személyek csak  kísérő/segítő személy kíséretével (számára megváltott belépőjeggyel) tartózkodhat a Komplexum  területén és a fürdőszolgáltatást csak és kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe.

6. A 37/1996. (X.18.) NM. rendelet alapján a közfürdőt, jelen esetben a Komplexumot nem  látogathatják: fertőző- vagy bőrbetegségben szenvedő, lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri  betegségben szenvedők, görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy  kiterjedésű, kóros elváltozással járó betegségben szenvedők, láthatóan ittas és kábítószer vagy egyéb  bódító hatású szer, gyógyszer hatása alatt álló személyek. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő,  vagy igénybe venni szándékozó személynél fenti tünetek megtalálhatók, úgy azoktól a belépés vagy a szolgáltatás igénybevétele megtagadható.

7. A feltűnő vagy nagy kiterjedésű, kóros elváltozással járó, de nem lázas, továbbá nem fertőző gyomor bélrendszeri, valamint bőrbetegségben szenvedő, vagy betegség következtében végleges, feltűnő  elváltozással élő személyek csak szakorvosi igazolással vagy előzetes orvosi vizsgálat után, és az  elváltozást szakszerűen védő és takaró fürdő/védőruházatban vehetik igénybe a medencéket és közös  helyiségeket. Szolgáltatásaink igénybevételéhez az orvosi igazolás bemutatása szükséges, ellenkező  esetben az igénybevételt a Munkatársaink megtagadhatják, a Vendég saját egészségének megóvása  valamint a többi Vendég nyugalmának megőrzése érdekében.

8. Az öltözőszekrények a beléptetéskor kapott órával működnek. Távozáskor kérjük, hogy a  szekrényeket hagyják saját személyes tárgyaiktól üresen. A Komplexum zárását követően az  öltözőszekrények minden nap kiürítésre és takarításra kerülnek. A szekrényekben zárás után hagyott  tárgyakért nem vállalunk felelősséget.

9. A Komplexum berendezési-, felszerelési tárgyaira, eszközeire, növényzetére kérjük, hogy vigyázzanak! A szándékos vagy gondatlan magatartással okozott kár, jogi lépéseket vonhat maga után.  A károkozóval szemben a Komplexumot üzemeltető Rába Quelle Kft. a kár megtérítését követelheti.

A bútorok (asztalok, székek, napozóágyak stb.) rendeltetésszerű használata, azok épségének megóvása  mindenkire nézve kötelező.

A belépőjegyek és bérletek nem tartalmazzák a napágyak, pihenő székek és babzsákok kizárólagos  biztosítását. A fürdő fedett, zárt épületeiben, medence és pihenőtereiben az elhelyezett napágyakat,  székeket és babzsákokat, Vendégeink az érkezés sorrendjében tudják igénybe venni.

Az élménypark szabad területén szezonális jelleggel a napozóágyak térítés ellenében vehetők igénybe!

10. A zuhanyzók és WC-k, rendeltetésszerű használata és tisztaságának megóvása – mindenkire nézve kötelező.

11. A Komplexum egyes területein a csúszásmentes padozattól függetlenül fokozott a  CSÚSZÁSVESZÉLY!!! A balesetek elkerülése érdekében megfelelő csúszásmentes papucs használata a  medenceterekben és a fokozottan csúszásveszélyes helyeken kötelező.

12. A Komplexum területén az elektromos és mechanikus mozgáskorlátozott kerekesszékek használata  engedélyezett, fürdővízbe személybeemelő szerkezet használatát biztosítjuk.

13. Komplexum területén a babakocsi használata megengedett.

14. Utcai ruhában a szolgáltatásainkat igénybe venni TILOS!

Medencéinkben fürdőruha, a szaunavilágunkban a szaunák fürdőruha nélkül, a fedetlen testet eltakaró  szaunalepedő, szaunatörölköző, szauna szoknya/szauna ruha használata minden Vendég részére  kötelező! A medencékbe olyan öltözékben nem lehet bemenni, amely felületének mérete okán  közegészségügyi, vízminőségi és balesetvédelmi szempontból aggályos.

Általános utcai viseltre való rövid- vagy hosszú ujjú felsők, hosszúnadrágok, vagy leggingsek, hosszú  ruhák, rövid sportnadrágok, függetlenül az anyaguktól nem megengedettek.

Vitás kérdésekben Munkatársainknak megtagadhatják a fürdőszolgáltatást a Vendégtől. 15. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, a megfelelő fürdőhasználat biztosítása, valamint a Vendégek zavartalan pihenése érdekében TILOS:

16. Munkatársaink útmutatásait minden Vendégünknek be kell tartania! Az attrakcióknál,  fürdőterekben és medencéknél elhelyezett tájékoztató és tiltó táblák minden Vendég számára kötelező érvényűek!

IV. Elsősegélynyújtás, vásárlók könyve

1. A Vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra képzett dolgozó (úszómester, uszodamester, medenceőr, szaunamester) áll rendelkezésre, aki szükség esetén orvost,  mentőt hív. Sérült ellátása az elsősegélynyújtó helyen történik (Amennyiben azt a baleseti  körülmények megengedik.) A sérülésről Munkatársaink baleseti jegyzőkönyvet vezetnek. Kérjük, hogy  az „ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ NAPLÓ” -ba történt bejegyzést egyetértés és ellenvélemény esetén is írja alá.

2. A Komplexum felelősségbiztosítással rendelkezik. A bizonyítottan a Vendég hibájából, a létesítmény  nem rendeltetésszerű használatából eredő saját vagy másoknak okozott balesetekért, sérülésekért, károkért nem vállalunk felelősséget.

3. A „Vásárlók könyve” és a Felügyeleti Szerveket tartalmazó információs tábla a Főépület  Recepciójánál kifüggesztve található. A Vendég jogosult a szolgáltatást, annak módját vagy minőségét  kifogásolni, elismerni, és azt a kihelyezett „Vásárlók könyvébe” bejegyezni. Az észrevételt a kötelesek vagyunk a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, kivizsgáltatni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A panaszbejegyzést 30 napon belül megválaszolni. Az egyéb kommunikációs csatornákon érkező  panaszok esetében a fentiekben leírt eljárást alkalmazzuk.

4. A Vásárlók könyvében a bejegyzés 3 példányban készül, ahol az első példány a Vendégé, a második példány a Titkárságra kerül, míg a harmadik példány a tömbben marad.

V. Értékőrzés 

1. Vendégeink biztonságának megőrzése érdekében a Komplexumban biztonsági- és térfigyelő kamerarendszer működik. A rögzített képfelvételeket felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Ez utóbbi esetben a felvételek legfeljebb 30 napig őrizhetők, ezt követően törlésre kerülnek.

2. A Komplexum területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

3. Az 1-es öltöző bejáratnál értékmegőrző szolgáltatás vehető igénybe.

4. Kérjük, hogy a talált tárgyakat a Recepción leadni szíveskedjenek.

VI. Csúszdák, élményelemek

1. A csúszdákat csak olyan személyek használhatják, akik életkoruk, vagy testmagasságuk és testsúlyuk  révén megfelelnek az indító szakaszoknál megfelelt értékeknek.

2. A csúszdát nem használhatják csökkent látású, szédülékeny, vagy úszni nem tudó egyének, alkohol,  vagy egyéb más tudatmódosító szer hatása alatt álló személyek.

3. A csúszdákat használni szándékozókat a csúszdák használata előtt tájékoztatni kell a használat  veszélyéről, és a csúszdák helyes használatának módjáról.

4. A személyzet felügyeli a csúszdák használatát, oktatásban részesíti a használókat, gondoskodik a  csúszdák használatának zavartalanságáról, az érkezési vízterület szabaddá tételéről. Segítséget nyújt  az esetlegesen megsérült személyek, vagy rászorulók részére, szükség esetén leállítja a csúszdát vagy  az élményelemeket. A csúszdák műszaki állapotában beállt változásokat észleli és intézkedéseket tesz  az esetleges hibák kijavítására.

A komplexum teljes területén lévő élményelemeket, attrakciókat mindenki saját  felelősségére használhatja! Az élményelemek működését az üzemeltető szabadon  szabályozhatja!

7. Fürdőnk élménymedencéiben az alábbi élményelemek találhatóak:

VII. Vegyes rendelkezések

1. A Fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó /vezető, felügyelő/ hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyen, a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illet meg. 2. A Házirendet a Komplexumban jól látható helyen ki kell függeszteni.

3. A Házirend szabályainak betartásáért, illetőleg betartatásáért a Komplexum felelős vezetője, illetve Munkatársai felelősek.

4. A Vendégek legteljesebb kiszolgálása érdekében több Vendéglátó egység üzemel, melyek kizárólag  a nyitvatartási időn belül látogathatók.

5. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag nagyközönség számára engedély nélkül történő készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása TILOS!

6. A Komplexum bizonyos területein nyílt wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. A  wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét nem tudjuk garantálni. A nyílt hálózat  használatából adódó adatvesztés vagy egyéb vírus okozta adatsérülésért, a felelősséget nem vállalunk.

7. Győri Vízi Élménypark és Gyógyfürdő területén az üzemeltető, a tevékenysége, szolgáltatásai, illetve a területen megrendezett programok bemutatására, markerting célú felhasználásra kép-, és hangfelvételt készíthet, illetve készíttethet. Ezeket a felvételeket üzemeltető felhasználhatja, nyilvánosan közzéteheti elektronikus felületeken (weboldal, közösségi média) hirdetési felületeken, újságokban, plakátokon, kiadványokban egyaránt. A látogatók a Komplexum területére történő belépéssel egyidejűleg a fenti felvételek készítéséhez-, valamint közzétételéhez kifejezetten hozzájárulnak, ezzel kapcsolatban semmilyen igénnyel, követeléssel nem lépnek fel a Komplexum tulajdonosával, üzemeltetőjével és a felvétel készítőjével vagy jogos használójával szemben sem most, sem a jövőben.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásáhoztömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A Fürdő területén tartott rendezvényeken és forgatásokon elsődlegesen tömegfelvételek készülnek, melyek célja az események összhatásaiban való megjelenítése, illetve a Komplexum egyes részlegeinek bemutatása. Amennyiben a tömegből egyes személyek kiemelésére kerül sor, úgy a felvétel közzétételére kizárólag az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulásával kerül sor, a győri RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő Adatkezelési Tájékoztatójában rögzített feltételek szerint.

8. A szaunavilág és a Komplexum másterületeit külön Házirend, vagy szabályozások, tájékoztató táblák  és egyéb belső utasítások is szabályozzák, amelyekről az adott területen jól látható helyen kifüggesztett  táblákról tájékozódhatnak, valamint a Munkatársainknál.

9. A tűzesetek megelőzése érdekében TILOS bármilyen tüzet-, ill. nyílt lángot okozó tevékenységet folytatni. A Komplexum teljes területén TILOS a dohányzás, kivéve az erre kijelölt területeken. Égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, éghető hulladék közé dobni TILOS. A dohányáruk magukba foglalják a cigaretta minden típusát (e-cigaretta, slim cigaretta, IQOS, szivar, pipa… stb.), amelyekre  ugyanazok a szabály vonatkoznak és egyenrangúként kezelendők a Komplexumban.

10. Bármilyen rendkívüli eseményt - személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenléte – kérjük jelezzék a személyzetnek, akik a megfelelő szabályzat alapján kötelesek haladéktalanul intézkedni. Rendkívüli eseménynél a személyzet utasításait kérjük szigorúan betartani.

11. A Munkatársaink figyelmeztetését és a Házirendben foglalt előírásokat kérjük betartani. Az a személy, aki a rendelkezések betartását nem vállalja vagy figyelmeztetés ellenére nem tartja be, attól  a szolgáltatás megtagadható.

12. Azt a személyt, aki a Házirendet megsérti vagy a Komplexum rendjét, a Vendégek nyugalmát  zavarja, a Komplexum szolgáltatásainak igénybevételétől elzárható. Ehhez szükség esetén hatósági  személy közreműködése is igénybe vehető.

Jelen Házirend 2023. június 1-én lép hatályba.

Kellemes időtöltés és jó szórakozást kíván Önnek a Győri Vízi Élménypark és Gyógyfürdő csapata!

Kovacsics Imre
Ügyvezető igazgató

Üzemeltető:


Kedves Vendégünk!

Tájékoztatjuk, hogy panaszát az alábbi módokon teheti meg:

Felügyeleti szervek

Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály  Fogyasztóvédelmi Osztály

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  kereskedelmi és vállalkozási csoportja

Győri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály